homeIco 您现在的位置:首页 » 产品中心 » 体内锚杆 » 杆件 » 空心锚杆

空心锚杆

2020-05-04 16:49:51     点击数:

  D1 D2 D3 D4 D5 LENGTH 良好基材上的
标准钻孔直径
RWT 15 15mm 15mm 1.5mm 28mm 3mm as required 30mm
RWT 20 20mm 20mm 2.0mm 36mm 3mm as required 40mm
WSA 30 30mm 30mm 3.0mm 52mm 3-4mm as required 60mm

 

采用有压痕的圆形空心管锚杆加固变形严重的石砌墙体